Article Category

Peer Reviewed

Usher’s Syndrome

What is Usher’s syndrome? Usher’s syndrome is an inherited genetic disease that affects both hearing and vision, as well as sometimes affecting balance function. It is the most common dual sensory impairment syndrome that affects

More

Competency Courses

For healthcare professionals who want to focus their practice on vestibular care, these multi-day, on-site intensives provide a certificate of competency. Duke University University of Pittsburgh Johns Hopkins Medicine 360 Neuro Health Medical University of

More

Mikä On Tasapainoelimen Toimintahäiriö?

Mikä On Tasapaino? Tasapainoa kuvataan kyvyksi pitää kehon painopiste opitun tukialueen sisäpuolella ilman riskiä kaatumisesta. Toimivan tasapainojärjestelmän kanssa ihminen näkee tarkasti liikkuessaan, tunnistaa painovoiman, osaa määrittää liikkeen suunnan ja nopeuden, sekä ylläpitää tasapainoa vaihtelevissa tilanteissa.

More

Centrální vestibulární poruchy

Závratě mohou pocházet z mnoha zdrojů. Proto je jedním z cílů poskytovatele zdravotní péče vyloučit možné příčiny pacientových příznaků závratí. Jedním z rozlišení, které může být nutné provést, je, zda závratě, které pacient uvádí, pocházejí

More

Benigní paroxyzmální polohové závratě (BPPV)

CO JE BPPV? Benigní paroxyzmální polohové závratě (neboli BPPV) jsou nejčastější příčinou závratí, falešného pocitu točení.1 Benigní - neohrožuje život. Paroxysmální - přichází v náhlých, krátkých záchvatech. Polohové - vyvolávají je určité polohy hlavy nebo

More

Trastornos vestibulares pediátricos: Parte III

INTRODUCCIÓN Cuando se produce una interrupción de la función del sistema vestibular en los niños, se producen síntomas de vértigo o mareos, oscilopsia o inestabilidad de la mirada y retraso en el desarrollo o disminución

More

Virtual Reality for Vestibular Rehabilitation

Vestibular rehabilitation has come a long way in recent years. People have struggled to find a proper diagnosis and successful treatments for their symptoms including vertigo, dizziness, imbalance, and motion sickness. Thankfully, with the help

More

前庭性疾病患者的跌倒预防和家居安全

By Kathleen Stross, PT, MS, CHC   注意安全:做一次家庭调查,移除家庭中的障碍物并安装支架以防止跌倒。  概况:家庭安全意味着创造一个环境,在这里脚踏实地并观察事情,有利用你所有的感官,来更好地保持平衡。前庭患者受益于允许他们使用视觉和触觉来补偿他们前庭(内耳)功能的下降。这  篇文章提出了一个你可以做的“三区家居安全评估”。    对于有前庭性疾病的人来说,跌倒是一个现实的问题。不再只是老年人的问题,当头晕或失衡袭来时,可能会毫无征兆地失去平衡,导致受伤、残疾或孤立。即使一个人从未真正跌倒过,恐惧本身也会导致社交退缩、焦虑、抑郁和社交活动减少。  药物治疗、前庭康复训练和安全策略是眩晕和不平衡患者的重要预防措施。除此之外,防止家中跌倒可  以额外增加信心和安全性,即使跌倒发生也会一定程度的减少跌倒或受伤的风险。  基础知识:前庭患者受益于环境,这使得他们可以使用视觉和体感/本体感觉来补偿他们的前庭功能低下。所以,保持环境的安全意味着创造一个环境,让你可以保持脚踏实地的同时看看发生了什么,利用你所有的感官来获得更好的平衡。  三区家居安全评估    做一个家庭调查,在你的房子外面和里面走一圈,寻找三个不同的区域。 第一个区域:视觉水平(与眼睛平齐) 头和眼睛:最佳视力取决于良好的照明和尽量减少头部运动    第二个区域:手和座位水平  手臂和臀部:需要时能够抓住,或想坐就能坐   第三个区域3:地面  腿和脚:需要坚实、水平的地面,没有障碍或意料之外的变化    绕着房子走三圈,边走边做笔记。如上图所示,每次你都要专注于上述当中的一个特定的区域。确保记住包括进出家里的门、大门和台阶的家里及家外的环境。   第一次的时候,在1区四处走动,试图盯住与眼睛齐平及以上的所有东西。直到练习达到白天和晚上都能四处走动。如果停电了,你能看到吗?每一件头顶以上够不到的东西,不需要爬上去吧?    在2区四处走动时,需要你每走5-7英尺就停下来。每次停下来的时候,想想如果发生一下情况,你怎么办?a)头晕,准备跌倒,或者 b)需要坐下来会发生什么。如果你需要快速坐下,附近有没有什么可以抓住的东西或椅子(没有轮子的椅子)?    在第三次绕着家里走的时候,把注意力集中在区域3上。你在每个房间都有一条清晰的路径吗?地板上有报纸、地毯或其他物品吗?虽然地毯可能是装饰用的,但它们也可能会绊倒人。坚固、稳定的表面最有利于保持平衡。如果你更喜欢地毯,那么将家内铺满的地毯是最好的,绒毛较低,最少甚至没有填充物。当你的身体无法与地面相连时,地毯下面的厚垫会让你感到特别不稳定。在室外,确保你有一条水平的人行道(足够宽,可以用手杖或助行器行走)穿过草地或花园区域。尽量减少倾斜表面的地面坡度或者增加扶手。 

More

良性阵发性位置性眩晕(BPPV)

作者:Sheelah Woodhouse, BScPT   耳石:当耳石从前庭囊囊斑上脱离时,就会出现旋转性眩晕。   摘要:良性阵发性位置性眩晕(或称BPPV)是眩晕的最常见原因,是一种旋转错觉。当镶嵌在椭圆囊囊斑的耳石膜上的碳酸钙结晶体(耳石)脱落并异位至充满液体的半规管中的一个或者多个时(而这些耳石是不应该存在于半规管中的),就会引起BPPV发生。BPPV可以产生发作性的眩晕,由运动和位置变化引发。BPPV可以由专业的的医疗专业人员进行适当的机械操作得到有效治疗。    什么是BPPV? 良性阵发性位置性眩晕(BPPV)是引起眩晕做常见的原因,是一种旋转性感觉错觉。     良性-不会危及生命 阵发性 – 突然发生,短暂的发作 位置性–诱发因素是由特定的头部位置和运动引起 眩晕 –旋转性运动错觉   在BPPV发作时发生了什么?   BPPV是内耳的一个机械问题。当镶嵌在椭圆囊囊斑的耳石膜上的碳酸钙结晶体(耳石)脱落并异位至充满液体的半规管中的一个或者多个时(而这些耳石是不应该存在于半规管中的),就会引起BPPV发生。当这些耳石颗粒在其中一个半规管中积累得足够多时,它们就会干扰正常的液体流动造成半规管感知头部运动的假象,导致内耳向大脑发送错误信号。   正常情况下,半规管中的液体不受重力的影响。然而,耳石在重力的作用下发生移动,从而带动静止的液体发生移动。它并没有移动当液体(内淋巴)移动时,半规管的神经末梢被兴奋,并向大脑发送头部正在移动的信息,尽管它并没有移动。这种错误的信息与另一只耳朵所感知到的信息不匹配,与眼睛所看到的信息不匹配,也与肌肉和关节的状态和动作信息不匹配,这种不匹配的信息被大脑解读为旋转的感觉,或眩晕,这种感觉通常持续不到一分钟。在眩晕期间,有些人感觉没有症状,而另一些人则感到轻微的平衡失调或平衡障碍。   重要的是要知道,BPPV不会给你带来不因运动或位置变化产生的持续头晕。它不会影响你的听力或产生昏厥、头痛或神经系统症状,如麻木、"针刺"、说话困难或动作协调困难。如果你有任何这些额外的症状,请立即告诉你的医疗保健医生。其他疾病最初可能会被误诊为BPPV。根据你提供的“正在经历的除眩晕之外的症状”这一信息,他们可以重新评估你的病情,并考虑你是否可能有另一种类型的疾病,不是BPPV或不单单只有BPPV。   BPPV的易感人群是哪些?   BPPV相当常见,年发病率为107人/10万[2],终生发病率为2.4%[3] 。BPPV可以发生在任何年龄的成年人,儿童极为罕见。但绝大多数病例的发生没有明显的原因,许多人描述说他们只是在某天早上下床,离开房间时开始旋转。然而,也有人认为这与外伤、偏头痛、内耳感染或内耳病、糖尿病、骨质疏松症、插管(可能是由于长时间躺在床上)和血流减少有关。也可能与一个人喜欢的睡眠侧有关联[4]。   当发生BPPV是,我应该在哪里寻求帮助?  

More