Rovnováha a stárnutí

Article Summary

Zhoršení rovnováhy je často součástí normálního stárnutí. Existuje řada faktorů, které zvyšují riziko nerovnováhy v pozdějším věku. U starších dospělých to může způsobit riziko zranění při pádu.

Závratě se mohou vyskytnout v každém věku, ale pokud vyústí v pád, mohou představovat vážný zdravotní problém, zejména u starších dospělých.

Studie ukazují, že můžete podniknout kroky ke snížení závratí a rizika pádu. Začněte tím, že si promluvíte s poskytovateli zdravotní péče a prozkoumáte zdravotní problémy, které mohou přispívat k vašim příznakům a cvičte, abyste zlepšili svou rovnováhu a sílu.

JAK UDRŽET ROVNOVÁHU?

Normální rovnováha je závislá na mnoha faktorech, včetně různých systémů těla a také na vnějších faktorech a faktorech prostředí.

Tělo má tři základní smyslové systémy, které společně vytvářejí posturální stabilitu. Při normální funkci mozku koordinuje vestibulární systém vnitřního ucha se zrakovým systémem a proprioceptory, které vnímají polohu a pohyb těla v prostoru. Tyto tři systémy spolupracují při provádění jednoduchých úkonů, jako je stání a chůze, nebo složitějších a dynamičtějších činností, jako je jóga nebo přesný odpal golfového míčku.

CO ZPŮSOBUJE NEROVNOVÁHU A ZÁVRATĚ S PŘIBÝVAJÍCÍM VĚKEM?

 • Zhoršená funkce vnitřního ucha
 • Kardiovaskulární zdraví
 • Neurologické onemocnění
 • Artritida
 • Duševní stav
 • Výživa
 • Zhoršené vidění
 • Životní styl a faktory životního prostředí

JAK VNITŘNÍ UCHO VYTVÁŘÍ PŘÍZNAKY?

Vnitřní ucho je složitá struktura trubic a komor naplněných tekutinou. Specializovaná nervová zakončení uvnitř těchto struktur vnímají polohu a pohyb hlavy a zjišťují směr gravitace. Signály vysílané z nervů vestibulárního systému jsou kriticky důležité pro schopnost mozku kontrolovat rovnováhu při stání a chůzi. Řídí také pohyby očí, které umožňují jasné vidění při pohybu.

Anatomické studie ukázaly, že počet nervových buněk ve vestibulárním systému se přibližně po 55. roce života snižuje. S věkem se také snižuje průtok krve do vnitřního ucha. Pokud je vestibulární systém poškozen, mohou se u člověka objevit závratě a problémy s rovnováhou. Postupný úbytek vestibulárních nervových zakončení související s věkem však může vést k problémům s rovnováhou bez přidružených závratí. Tento typ pomalé ztráty vestibulární funkce se může poprvé projevit jako potíže při chůzi nebo stání, zejména ve tmě a na měkkém nebo nerovném povrchu (např. na hustém koberci nebo lesní cestě).

Pokles funkce vnitřního ucha může být způsoben několika stavy, včetně normálního stárnutí, benigního paroxysmálního polohového vertiga (BPPV), infekce, Menierovy choroby nebo sníženého průtoku krve specializovanými nervovými buňkami. Kromě toho mohou vnitřní ucho poškodit některé léky, jako jsou některá antibiotika na těžké infekce a chemoterapie, což může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu, poruchám rovnováhy a problémům s jasným viděním při pohybu. Pocity závratí, vertiga, nerovnováhy a poruchy rovnováhy mohou naznačovat, že vnitřní ucho nefunguje správně.

Benigní paroxyzmální polohové závratě (BPPV) jsou nejčastější vestibulární poruchou u starších dospělých a způsobují pocit skutečné točivé závrati vyvolaný změnou polohy hlavy nebo těla. Při tomto onemocnění může být točení vyvoláno například zakloněním hlavy nahoru nebo dolů, rychlým otočením hlavy, předklonem, otočením v posteli, nebo vstáváním z postele. BPPV je mechanická porucha, ke které dochází, když se uvolní úlomky, tzv. otokonie, a propadnou se do polokruhových kanálků vnitřního ucha. Tato událost způsobuje falešné signály do mozku a vyvolává krátkodobý pocit závratě. Točení trvá méně než minutu a může vyvolat nevolnost, zvracení a poruchu rovnováhy. BPPV může účinně léčit vestibulární fyzioterapeut se specializovaným výcvikem pomocí osvědčených technik, jako je Epleyho manévr nebo techniky repozice kanálků, které pomáhají vrátit otokony do správné polohy ve vnitřním uchu.

Labyrintitida je infekce nebo zánět vnitřního ucha, který způsobuje těžké závratě trvající 1-2 dny, ztrátu sluchu a těžkou nerovnováhu, která může ovlivnit chůzi. Neuronitida je podobné onemocnění způsobující závratě, které však nemá vliv na sluch. Obě mohou být vyvolány infekcí horních cest dýchacích, virem nebo chřipkou, nebo se mohou vyskytnout bez zjevné příčiny.

Menierova choroba způsobuje podobné příznaky, včetně periodických epizod závratí, točení hlavy a ztráty sluchu. Předpokládá se, že je důsledkem nadměrného množství tekutiny, tzv. endolymfy, která se hromadí ve vnitřním uchu.

NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ – ZDRAVÝ MOZEK

Normální orientace závisí také na zdravé funkci mozku, který zpracovává, přizpůsobuje a interpretuje měnící se smyslové informace z vestibulárního systému, zraku a tělesných podnětů. Mozek musí tyto informace zpracovávat, aby mohl zvolit vhodné balanční strategie a naučit se nové strategie potřebné pro měnící se prostředí. Existuje mnoho poruch, jako je mrtvice, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, otřes mozku a demence, které narušují funkci mozku, což má za následek pomalejší a nepřesné reakce na rovnováhu. Kognitivní deficity jsou často spojeny s problémy s rovnováhou, což ukazuje na komplexní povahu provádění dynamických rovnovážných úkolů.

Jak vidíte, rovnováha je velmi složitá a existuje celá řada stavů, které mohou člověka vystavit riziku pádu.

Někteří lidé se mohou domnívat, že pocit nevyrovnanosti nebo závratě jsou nevyhnutelným důsledkem stárnutí. Zde je dobrá zpráva: při správné diagnostice lze mnoho příčin, které vedou k poruchám rovnováhy, závratím nebo pádům, léčit nebo zmírnit změnou životního stylu.

Začněte tím, že si necháte alespoň jednou ročně provést důkladné vyšetření u svého praktického lékaře. Sdělte mu, zda se u vás vyskytují závratě, točení hlavy, vertigo, nerovnováha nebo jste utrpěli pád. K příznakům závratí a nerovnováhy může přispívat více zdravotních problémů a interakce s léky. Stanovení přesné diagnózy a určení zdroje příznaků může být pro lékaře složitým úkolem a může vás odeslat ke specialistovi.

Lékař by měl zahrnout kontrolu specifické svalové slabosti nohou a chodidel nebo pokles citlivosti, což může naznačovat potřebu posilování nebo specifické obuvi.

Pokud pociťujete závratě při určitých pohybech hlavou nebo při sezení v posteli, měli byste se nechat vyšetřit na BPPV. Pokud lékař dojde k závěru, že váš vestibulární, zrakový nebo senzorický systém vytváří riziko pádu, doporučí vás k certifikovanému vestibulárnímu terapeutovi, který se specializuje na vestibulární rehabilitační terapii (VRT). Studie prokázaly, že VRT může pomoci zlepšit rovnováhu, snížit závratě a snížit riziko pádu. Vestibulární terapeut je fyzioterapeut se specifickým výcvikem v hodnocení poruch rovnováhy a vnitřního ucha. Cvičení poskytovaná vestibulárním terapeutem budou vycházet z funkčních poruch, které terapeut naměří při hodnocení vestibulárního a rovnovážného systému. Cvičení jsou určena ke snížení závratí spojených s pohybem a ke zlepšení zrakové ostrosti, rovnovážných reakcí, kloubní pohyblivosti a síly, aby se snížilo riziko pádu. (Viz článek VeDA o vestibulární rehabilitaci.)

Chcete-li ve svém okolí najít poskytovatele zdravotní péče, který se specializuje na vestibulární problémy, navštivte online adresář poskytovatelů VeDA a zadejte své poštovní směrovací číslo: https://vestibular.org/healthcare-directory/.

Návštěva očního lékaře, abyste se ujistili, že máte správný předpis na brýle, je nezbytná. Pokud máte bifokální nebo progresivní čočky, možná si budete chtít pořídit brýle pouze s předpisem na dálku pro venkovní aktivity, jako je například chůze. Někdy mohou progresivní čočky způsobit, že se věci zdají být blíže nebo dále, než ve skutečnosti jsou, což je rizikové zejména při chůzi po schodech nebo ve svahu.

Je také důležité nechat se vyšetřit na cukrovku, šedý zákal, makulární degeneraci nebo neuropatii.

Za druhé, bylo prokázáno, že aktivní pohyb a cvičení mohou snížit riziko pádu u starších osob (Shubert 2011). U dospělých osob žijících v komunitě se ukázalo, že progresivní cvičební program se střední až vysokou úrovní balančních cvičení a kardiovaskulární kondicí je účinným způsobem, jak snížit počet pádů. Cvičební programy mohou zahrnovat dřepy ve stoji, stoj na jedné noze, zvedání špiček a pat, tandemový postoj nebo chůzi, posilování kyčlí a kolen, úkoly spojené s chůzí a úkoly spojené s rovnováhou na vysoké úrovni, jako je dosahování, otáčení a chůze do schodů. Tai chi je forma cvičení zahrnující dynamické pohyby rukou a nohou s malým dopadem, s natahováním a otáčením a pohyby trupu v opakujících se vzorcích. Nejenže prospívá tělu, ale je také kognitivně náročné.

Chůze je prospěšnou formou cvičení, zejména pokud se klade další důraz na zvýšení kroku a rychlosti kroků, což podle studií snižuje počet pádů u starších osob.

Dalším snadným krokem ke snížení počtu pádů je provedení změn v domácnosti, které vytvoří bezpečnější prostředí.

Např:

 • Odstranění volných koberců
 • Odstranění nepořádku
 • Zlepšení osvětlení
 • Nainstalování madel
 • Natřetení hran schodů

Existuje mnoho způsobů, jak řešit závratě, snížit riziko pádu a zranění a zajistit si zdravou kvalitu života. Udržujte se v pohybu, zůstaňte aktivní, v bezpečném domácím prostředí, choďte na pravidelné preventivní prohlídky a oznamujte veškeré změny svého zdravotního stavu. Dobře se stravujte, nechte si zkontrolovat zrak, pečujte o své nohy a hýbejte se!

Můžete se také rozhodnout pro životní styl, který prokazatelně zlepšuje rovnováhu a přispívá k dobrému zdraví ve stáří.

Zaprvé je důležitá odpovídající výživa, která zahrnuje vyváženou stravu s ovocem, zeleninou, bílkovinami a potravinami s nízkým obsahem cukru. Měli byste také zařadit doplňky vitaminu D 880 IU s vápníkem, které posilují kosti a snižují riziko zlomenin (CDC, Shahar 2009).

By Wendy Webb Schoenewald PT, OCS and Viviann C. Bailey MSPT